Reklama

Rekordowy budżet województwa uchwalony. Na co zostaną spożytkowane pieniądze?

Opublikowano:
Autor:

Rekordowy budżet województwa uchwalony. Na co zostaną spożytkowane pieniądze? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Radni Sejmiku uchwalili Budżet Województwa Łódzkiego. Po raz pierwszy w historii dochody łódzkiego przekroczą miliard złotych.

Jak podkreślają urzędnicy budżet Województwa Łódzkiego na bieżący rok zakłada przede wszystkim znaczący wzrost dochodów oraz wydatków w stosunku do budżetu uchwalonego na 2018 r.

- Dochody wzrosną o 146,3 mln zł, a wydatki o 101 mln zł i wyniosą: dochody - blisko 1 mld 50 mln zł, a wydatki - ponad 1 mld 70 mln zł. Deficyt w wysokości 19 mln 700 tys. zł jest o 55 mln zł niższy niż w projekcie budżetu zaproponowanym przez poprzedni Zarząd Województwa. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – informuje Urząd Wojewódzki

Wydatki majątkowe, czyli te nakierowane na inwestycje wyniosą 394 miliony złotych (to o 52 miliony więcej niż w 2018 roku).

Jak podkreślają urzędnicy wzrost dochodów był możliwy m.in. dzięki większym wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który po raz pierwszy zaplanowano na ponad 300 mln zł i ma wynieść 310 mln zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wyniesie ponad 108 mln zł.

Przyglądając się planom finansowym województwa łódzkiego pieniądze zostaną spożytkowane według poniższych działów:

 • transport i łączność: 459 mln zł;
 • administracja publiczna: 201 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 128 mln zł;
 • oświata i wychowanie: 38 mln zł;
 • pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 36 mln zł;
 • rolnictwo i łowiectwo: 36 mln zł;
 • gospodarka mieszkaniowa: 32 mln zł;
 • pomoc społeczna: 26 mln zł;
 • ochrona zdrowia: 24 mln zł;
 • kultura fizyczna: 10 mln zł.
Wśród najważniejszych inwestycji drogowych zaplanowano osiem dużych modernizacji dróg wojewódzkich i budowę obwodnicy w ciągu DW 707.

Drogi

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd – 40 mln 777 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 38 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Węzeł Pabianice Płd. na S-8 Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów – 27 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 25 mln. 650 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów – 25 mln 587 tys. zł w tym środki z budżetu UE – 24 mln 295 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny – 19 mln 700 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 18 mln 715 tys. zł;
 • budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 - 17 mln 853 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 16 mln 530 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice – Maluszyn – 15 mln 25 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk – 12 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 11 mln 400 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski – 10 mln 300 tys. zł.
Nieruchomości Województwa Łódzkiego

 • „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim – 4 mln 999 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 3 mln 555 tys. zł;
 • Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”– Inwestycja kubaturowa przy u. Roosevelta 15 – 3 mln 318 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 1 mln 681 tys. zł;
Kolej

 • dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją trzech etapów jej rozwoju to łącznie 3 mln 559 tys. zł.
Szpitale

 • rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi i podniesienie usług świadczonych pacjentom - 7 mln 141 tys. zł;
 • dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – 1 mln 541 tys. zł;
 • dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia – 17 mln 217 tys. zł.
Sport

 • pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 4 mln zł.
Budżet Obywatelski

 • realizacja zadań wyłonionych w 2018 r. – 8 mln zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji – 455 tys. zł;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – 100 tys. zł;
 • pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 1,5 mln zł.
Rolnictwo

 • granty sołeckie – 3 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł);
 • konserwacja rowów melioracyjnych 2,5 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł).
Kultura

 • modernizacja budynków wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ”– 6 mln 570 tys. zł;
 • dotacje w ramach projektu „Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – 3 mln. 539 tys. zł;
 • wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa – 5 mln zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE