Reklama

Reklama

Kto zajmie się odpadami w Rogowcu? Sąd wydał wyrok

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Kto zajmie się odpadami w Rogowcu? Sąd wydał wyrok  - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie rozstrzygnął spór pomiędzy bełchatowskim starostwem i marszałkiem województwa. W opublikowanym wyroku wskazano, kto ma podjąć działania w sprawie usunięcia odpadów w Rogowcu.

Reklama

Ogromne składowisko odpadów w Rogowcu, na którym zalega około 50 tysięcy pojemników z chemikaliami, spędza sen z powiek nie tylko mieszkańcom, ale również też pracownikom okolicznych firm. W ostatnich tygodniach kilkukrotnie na skutek upałów doszło do eksplozji beczek i wycieku niebezpiecznych substancji. Interweniować musiała straż pożarna. Na szczęście nie doszło do pożaru składowiska. Problem wciąż pozostaje jednak nierozwiązany, a mieszkańcy coraz głośniej mówią o „tykającej bombie ekologicznej” i domagają się uprzątnięcia chemikaliów.

Co jednak w sytuacji, gdy zezwolenie na składowanie odpadów wygasło, a śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura, która w 2021 roku zatrzymała część osób w tej sprawie? Od wielu miesięcy trwał spór pomiędzy bełchatowskim starostwem a marszałkiem województwa o to, kto ma podjąć działania w sprawie uprzątnięcia ogromnej ilości odpadów. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał Marszałka Województwa Łódzkiego jako organ właściwy do podjęcia działań polegających na usunięciu odpadów znajdujących się na placach magazynowych przy ulicy Instalacyjnej w Rogowcu. Wyrok jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

- Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Marszałka Województwa Łódzkiego jako organ właściwy do prowadzenia postępowania w zakresie wskazanym w niniejszym postanowieniu – czytamy w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, że 30 listopada ub. roku o rozstrzygnięcie sporu wystąpiła Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. Sąd miał ostatecznie rozwiać wątpliwości, czy to marszałek ma być organem właściwym do prowadzenia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, a także podjęcia działań polegających na usunięciu odpadów z działek w Rogowcu.

Kontrole wykazały nieprawidłowości...

Jak powstało składowisko w Rogowcu? Przed pięciu laty działalność zaczęła tam prowadzić firma Plastiks, która zapowiadała uruchomienie linii technologicznej do regranulacji tworzyw sztucznych. Starostwo w sierpniu 2017 i 2018 roku wydało zezwolenie na zbieranie odpadów. Jednak, jak wynika z dokumentacji, później kontrolowano co było zbierane na placu w Rogowcu. Urząd w piśmie do sądu wskazał, że od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzili kontrolę, podczas której stwierdzili, że w 2018 r. spółka Plastiks gromadziła na placu w Rogowcu trzy rodzaje odpadów, które nie zostały dopuszczone do zbierania w posiadanym przez spółkę zezwoleniu.

- W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wskazano na konieczność przeprowadzenia procedury w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów – czytamy w uzasadnieniu sądowego wyroku.

Następną kontrolę WIOŚ przeprowadził od maja do października 2019 r. Wówczas również stwierdzono naruszenie warunków posiadanych przez spółkę zezwoleń oraz przepisów ustawy o odpadach. Starostwo wszczęło postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na składowanie. Jednak z tego względu, że we wrześniu 2018 r. zmieniła się ustawa o odpadach, która wskazała, że to marszałkowie województw stali się organami właściwymi w sprawach zezwoleń na ich zbieranie, gdy rocznie masa odpadów przekracza 3 tys. ton, starosta zwrócił się w tej sprawie do Marszałka Województwa Łódzkiego. Starostwo przekazało sprawę cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów marszałkowi. Ten w odpowiedzi wniósł o oddalenie wniosku w sprawie cofnięcia zezwoleń spółce Plastiks i wskazał, że brak jest takiej możliwości, bo wygasły one z mocy prawa.

- Ponadto Marszałek Województwa Łódzkiego wniósł o wskazanie Starosty Bełchatowskiego jako organu właściwego do wydania decyzji administracyjnych w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie odpadów – czytamy w uzasadnieniu.

Marszałek stwierdził też, że kwestia podjęcia działań związanych z uprzątnięciem odpadów na podstawie ustawy jest bezprzedmiotowa. Sprawę musiał więc rozstrzygnąć sąd.

Sąd rozstrzygnął spór między samorządami

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym, podstawę do „nałożenia na posiadacza obowiązku usunięcia odpadów z miejsca przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania” stanowi art. 26 ustawy o odpadach. W takiej sytuacji właściwy do wydania decyzji w tym przedmiocie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

- Przepis ten nie znajduje jednak zastosowania w przypadkach, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wygaśnięcia zezwolenia (…) W przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi czy też środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi (…) W obecnym stanie prawnym byłby to marszałek województwa jako organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów w okresie roku przekracza 3 tys. ton – uzasadnia Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd, powołując się na ustawę o odpadach, stwierdził również, że wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów (tak jak ma to w przypadku spółki działającej w Rogowcu) powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem, a posiadacz odpadów, którego zezwolenie wygasło, jest zobowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku i ich naprawie na własny koszt.

- Doprowadzenie do wykonania tych obowiązków może nastąpić w drodze egzekucji administracyjnej wszczętej przez właściwy organ (…) W obecnym stanie prawnym, organem tym jest właściwy miejscowo marszałek województwa, a więc Marszałek Województwa Łódzkiego. Jednocześnie, jak już wyżej wskazano, organ ten jest właściwy do podjęcia działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy