Reklama

Miejskie spółki zarabiają czy przynoszą straty? Magistrat udostępnił radnym wyniki finansowe

Opublikowano:
Autor:

Miejskie spółki zarabiają czy przynoszą straty? Magistrat udostępnił radnym wyniki finansowe - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Władze miasta przekazały radnym informację o sytuacji finansowej spółek, gdzie miasto jest jedynym lub większościowym udziałowcem. Które z nich przynoszą straty, a które zakończyły miniony rok na plusie?

Szczegółowe dane finansowe, wykaz podjętych uchwał czy też zakres zrealizowanych zadań – te wszystkie informacje, tak jak co roku, zostały przekazane radnym miejskim odnośnie spółek komunalnych, w których miasto jest jedynym lub też większościowym udziałowcem. Jak zatem wygląda kondycja finansowa miejskich spółek?

Niestety wciąż na minusie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, które ubiegły rok zakończyło z ponad 1 mln zł straty (netto). Spółka zapewnia, że w związku ze stratą finansową podjęto szereg działań w celu poprawy płynności finansowej i i rentowności majątku, a także "racjonalnego gospodarowania i zarządzania we wszystkich obszarach działalności" oraz współpracy z kontrahentami, a zwłaszcza ze wspólnotami mieszkaniowymi i najemcami lokali usługowych.

- W szczególności działania te objęły zadania dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Bełchatowa. Znaczny koszt prowadzenia działalności w obszarze spowodowany wprowadzeniem opłat z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraźnie wpłynął na wynik finansowy spółki – informuje magistrat.

W PGM podjęto też zmiany organizacyjne – powstała m.in. sekcja ds. wód opadowych, podlegająca bezpośrednio prezesow. Jak zapewnia spółka, podejmowane są działania w celu pozyskania nowych kontrahentów i na bieżąco podpisywane są nowe umowy na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Podjęte przez Spółkę działania przyniosły znaczącą poprawę wyniku finansowego w stosunku do roku 2018 poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej, optymalizację zatrudnienia, poprawę płynności finansowej, zwiększenie windykacji i lepszą ściągalność należności – informuje magistrat.

Z blisko 800 tys. zł zysku (netto) ubiegły rok zakończył z kolei Wod-Kan w Bełchatowie. Najważniejszą inwestycją, którą realizowała miejska spółka w 2019 roku, była budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. Inwestycja kosztowała w sumie 23,2 mln zł i ma ograniczyć odór pochodzący z oczyszczalni. Inwestycja już się zakończyła i obecnie trwa rozruch nowych instalacji, które zastąpią przestarzałe technologicznie Otwarte Baseny Fermentacyjne, gdzie gromadzony był osad.

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bełchatowie ubiegły rok skończyło na plusie. Wynik finansowy za 2019 rok to 149,4 tys. zł zysku (netto). W opublikowanym przez miasto raporcie przypomniano, że w latach 2018-2019 w dwóch transzach podniesiono kapitał zakładowy spółki o 1,6 mln zł. Kwota została przeznaczono na dofinansowanie kolejnej inwestycji BTBS – budowy trzeciego bloku przy ulicy Chmielowskiego. Została ona zakończona w lutym 2020 roku, a nowi lokatorzy do 39 mieszkań wprowadzili się w marcu tego roku. Jak informuje spółka, łączne nakłady inwestycyjne związane z budową bloku wyniosły 7,1 mln zł.

Dokładnie 3 tys. 371 zł zysku (netto) wypracował w ubiegłym roku Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie. Na początku 2019 roku miasto przekazało do spółki 8 autobusów marki Solaris z 2011 r. o wartości 903,4 tys. zł. W lipcu ub. roku w formie aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacji trafiło 6 nowych autobusów Solaris, w tym trzy o napędzie elektrycznym. Pojazdy zostały zakupione przez miasto, które otrzymało na nie unijne dofinansowanie. . Jak informuje magistrat, przekazane nowych środków trwałych dla spółki miał również wpływ na wynik finansowy.

- Fakt przekazania środków trwałych w formie aportu ma wpływ na wysokość rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej, pomniejsza ją. Będzie to miało wpływ na zmniejszenie wyniku finansowego, nie wpłynie natomiast na płynność finansową spółki – poinformował magistrat.

Na sporym minusie wynik finansowy za ostatni rok obrachunkowy, liczony od początku maja 2019 do końca kwietnia tego 2020 roku, zakończyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie, w której miasto jest większościowym udziałowcem. Spółka zanotowała 1,6 mln zł straty (netto) i jak tłumaczy, winna temu była... ciepła zima.

- Zanotowana przez spółkę strata finansowa w roku obrotowym 2019/2020 jest wynikiem niższej sprzedaży energii cieplnej, spowodowanej warunkami atmosferycznymi – był to najcieplejszy sezon grzewczy od początku funkcjonowania spółki – informuje miasto. - Na wyniki finansowy znaczący wpływ mają pozyskane dotacje do dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych.

PEC w ostatnich latach realizuje ogromny projekt budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych na terenie miasta o wartości ok. 36 mln zł z czego unijne dofinansowanie to ponad 21 mln zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE