Reklama

Kiedy mieć zakrytą twarz, a kiedy nie? Od dziś musisz to wiedzieć. Koniecznie przeczytaj!

Opublikowano:
Autor:

Kiedy mieć zakrytą twarz, a kiedy nie? Od dziś musisz to wiedzieć. Koniecznie przeczytaj! - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Znamy projekt rozporządzenia rady ministrów ws. obowiązku zakrywania twarzy, który dziś wchodzi w życie. O opublikowaniu jego treści i przekazaniu go do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów poinformował wczoraj w mediach społecznościowych Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Projekt przewiduje, że od dziś aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski lub maseczki.

Twarz trzeba mieć zakrytą w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Nakaz obowiązuje również w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych (grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Chodzi np.: o części wspólne budynków wielorodzinnych: klatki schodowe, windy, pralnie itp.)
Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.

Rozporządzenie określa również w jakich sytuacjach nie trzeba mieć zakrytej twarzy. Tego obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem w wieku do 4 lat.
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach)z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie go od przewożonych osób
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
Obowiązek zakrycia ust i nosa nie dotyczy np.: prac rolników w gospodarstwie rolnym czy też przebywania na terenie prywatnym, jak taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.

- Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Rozporządzenie jasno wskazuje również kiedy mamy obowiązek odkrycia ust i nosa. Musimy zrobić to na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
Pełna treść rozporządzenia znajduje się TUTAJ.

- Zakłada się, że obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) - a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) - w przypadku tego ostatniego gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące) - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE