Reklama

W jakiej sytuacji warto przeprowadzić upadłość konsumencką?

Opublikowano:
Autor:

W jakiej sytuacji warto przeprowadzić upadłość konsumencką? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Rozmaitości Wiele osób jest zadłużonych w tak dużym stopniu, że jedynym możliwym sposobem wyjścia na prostą staje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W praktyce jest to specjalne postępowanie sądowe dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Kiedy warto złożyć wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje, których nie można pominąć

Upadłość konsumencka została uregulowana przez ustawodawcę w ustawie Prawo upadłościowe. Ma ona na celu umorzenie całości lub części zadłużenia, którego dana osoba nie jest w stanie spłacić. Rozwiązanie to odnosi się jedynie do długów istniejących przed dniem ogłoszenia upadłości. W związku z tym dochodzi również do likwidacji majątku dłużnika lub przynajmniej jego części. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane w proporcjonalny sposób na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Od 1 stycznia 2016 roku postępowanie upadłościowe może zainicjować nie tylko dłużnik, ale i jego wierzyciel. Co jest niezwykle ważne z punktu widzenia proceduralnego, wniosek w tym przedmiocie składa się na formularzu, którego wzór został określony przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie sąd decyduje o tym, które długi zostaną umorzone i w jakiej części. Ustala on również plan spłaty wierzycieli, a ponadto może także zadecydować o sprzedaży poszczególnych składników majątku.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobra decyzja?

Takie działanie pociąga za sobą określone skutki prawne. Pierwszym z nich jest to, że upadły nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Zasada ta odnosi się także do wynagrodzenia za pracę danej osoby. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk masy upadłościowej przeprowadza inwentaryzację majątku, po czym rozpoczyna sprzedaż poszczególnych składników. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszystkie zobowiązania należy spłacić jak najszybciej, stąd też upadły może zawierać jedynie umowy w drobnych sprawach życia codziennego. Zatem nie jest możliwe zaciągnięcie kolejnego kredytu lub pożyczki bankowej. Warto mieć świadomość tych wszystkich konsekwencji jeszcze przed złożeniem wniosku. Dopiero wówczas będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy w danym przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie dla danej osoby korzystne.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym sposobem na wyjście z zadłużenia. Stąd też wprowadzenie takiej możliwości do polskiego systemu prawnego, było jak najbardziej dobrym posunięciem ze strony ustawodawcy. Każdy, kto rozważa zainicjowanie postępowania sądowego w tym przedmiocie, powinien jednak przeanalizować dogłębnie swoją sytuację finansową oraz skutki ogłoszenia upadłości. Wówczas będzie mógł mieć pewność, że decyzja zostanie podjęta z korzyścią dla niego.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE