Reklama

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Rozmaitości Przedmiotem sprzedaży są 3 pojazdy: dwa samochody ciężarowe: JELCZ EBE 6N23, FS-LUBLIN EBE L623 oraz autobus PONTICELLI EBE AT65 stanowiące mienie Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp. z o. o. z siedzibą w Niedyszynie.

Cena wywoławcza samochodów wynosi 11 000zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Przetarg na sprzedaż pojazdów ma formę publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Dane pojazdów

Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

 • samochód ciężarowy: JELCZ 3W 317
 • pojemność silnika: 11100,00 cm3
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rok produkcji: 1989
 • data pierwszej rejestracji: 10.03.1989
 • aktualny przebieg: 32198km
 • rodzaj nadwozia: wywrotka
 • liczba miejsc siedzących: 2
 • kolor: pomarańczowy
 • ubezpieczenie OC do 31.12.2019 r.
 • badanie techniczne: 23.11.2019 r.
Wartość szacunkowa: 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

 • samochód ciężarowy: FS-LUBLIN 3302/11
 • pojemność silnika: 2417,00 cm3
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rok produkcji: 1997
 • data pierwszej rejestracji: 14.10.1997
 • aktualny przebieg: 38394km
 • rodzaj nadwozia: furgon
 • liczba miejsc siedzących: 3
 • kolor: żółty
 • ubezpieczenie OC/ AC (etc)
 • badanie techniczne: 09.11.2019 r.
Wartość szacunkowa: 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych)

 

Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

 • autobus: PONTICELLI LR200P
 • pojemność silnika: 6174,00 cm3
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rok produkcji: 1995
 • data pierwszej rejestracji: 08.08.1995
 • aktualny przebieg: 367408km
 • rodzaj nadwozia: autobus
 • liczba miejsc siedzących: 56
 • kolor: zielony
 • ubezpieczenie OC do 18.03.2019 r.
 • badanie techniczne: 23.11.2020 r.
Wartość szacunkowa: 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Minimalna cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej.

 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdów zobowiązane są do stawiennictwa w dniu 17.02.2021r. w miejscowości Bełchatów ul. Czapliniecka 151 celem wzięcia udziału w przetargu ustnym [licytacji].

Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 5% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej jednego oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości powyżej ceny wywoławczej.

Po ustaniu zgłoszeń postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko lub Firmę nabywcy – osoby która wygrała przetarg.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Samochód/ody można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 669-200-082 w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na parkingu w Bełachatowie przy ulicy Czaplinieckiej 151. Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodów udziela Pan Paweł Pędziwiatr nr tel. 669-200-082

 

Warunki przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

 1. Do przeprowadzenia    przetargu    wystarczy    uczestnictwo  przynajmniej jednego  oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto dochodów 58 1050 1461 1000 0024 0074 6554.
 5. Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
 6. Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:
  • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:
   - ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie,
   - z warunkami i regulaminem przetargu,
   - oraz projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej),
  • odpis KRS (dotyczy osób prawnych).
 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się po poinformowaniu przez Przewodniczącego Komisji przetargowej uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

Inne informacje:

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

 

Wymagane dokumenty:

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE