Reklama

Nowe Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Nowe Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Rozmaitości Polska stała się beneficjentem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Każde województwo, w tym Łódzkie, posiada własny program regionalny, który finansuje projekty na jego terenie. W ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027 nasz region otrzyma kwotę o niemal pół miliarda euro większą niż w latach 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, lepszy dostęp do edukacji, ochronę zdrowia, kulturę, poprawę infrastruktury społecznej, ochronę środowiska naturalnego oraz technologie cyfrowe, energetykę i transport.

Większość programów realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 jest kontynuacją tych realizowanych w poprzednich perspektywach. Wyjątkiem jest Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Do regionu bełchatowskiego, a co za tym idzie do województwa łódzkiego, trafią środki mające służyć złagodzeniu skutków społecznych zmian w energetyce, które wiążą się z decyzjami o dekarbonizacji.

Rekordowe kwoty dla Łódzkiego
Tym razem nasze województwo będzie miało do dyspozycji aż 2 744 942 943 euro. Suma ta uwzględnia trzy źródła finansowania. Pierwsze z nich to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z kwotą 1 717 388 119 euro przeznaczoną głównie na wspieranie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ochronę klimatu, zrównoważony transport oraz cyfryzację. Drugie źródło to Europejski Fundusz Społeczny z 658 032 055 euro na dofinansowanie inicjatyw z zakresu usług społecznych, edukacji, zdrowia i rynku pracy. Trzecim jest wspomniany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego trafi do naszego regionu 369 522 769 euro.

Jeszcze lepsze Łódzkie
Fundusze Europejskie będą wspierać działania związane z inwestycjami w infrastrukturę transportową, zdrowotną oraz kulturalną. Część całej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych i inne inicjatywy. Łódzkie nadal będzie inwestować w biznes oraz wspierać zdrową konkurencję rynkową, by stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych. Współczesna gospodarka oparta na wiedzy nie może się rozwijać bez innowacyjnych przedsięwzięć, a co za tym idzie wsparcia dla uzdolnionych ludzi. Środki finansowe w ramach Funduszy Europejskich będą służyły jako wsparcie społeczne, dofinansowanie do szkoleń pracowników, a także kursów służących przekwalifikowywaniu. Pieniądze będą też przeznaczane na stypendia dla studentów, między innymi tych, którzy wykazują się szczególnie wysokimi wynikami w nauce, bądź ich prace zostaną docenione przez odpowiednie organy związane z Funduszami Europejskimi. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspierał pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom zostaną przygotowani do pracy w nowych zielonych sektorach. W ramach sprawiedliwej transformacji planowane są również działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polaków oraz jednocześnie ograniczenie emisji CO2 – priorytetu Komisji Europejskiej. 

Zmiany w powiecie bełchatowskim w perspektywie 2014-2020
W ubiegłych latach środki unijne przeznaczane były między innymi na cele związane z kształceniem młodych ludzi oraz poszukiwaniem nowych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Korzystają z tego uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie. Dzięki szkoleniom, kursom zawodowym przygotowującym do egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz stażom zawodowym młodzi bełchatowianie mogli nieodpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dodatkowe kompetencje w swoim zawodzie. W ramach projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zainstalowano na terenie posesji mieszkańców solarne systemy grzewcze centralnej wody użytkowej, instalacje fotowoltaiczne i kotły na biomasę. Dzięki takim działaniom w społeczeństwie wzrasta świadomość, że poprzez ekologiczne rozwiązania wspólnie dbamy o środowisko. To tylko niektóre z działań podejmowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Efekty widać na każdym kroku. Unijnym dofinansowaniom zawdzięczamy realizację tysięcy projektów poprawiających jakość życia lokalnych społeczności. Kolejna perspektywa, kolejne fundusze i kolejne projekty przed nami.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE