Reklama

Harmonogram naborów wniosków na lata 2021-2027

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Harmonogram naborów wniosków na lata 2021-2027 - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Rozmaitości Niedawno przyznano Łódzkiemu środki unijne w wysokości 2 mld 745 mln euro w ramach już czwartej perspektywy na lata 2021-2027. Nasz region otrzyma kwotę o niemal pół miliarda euro większą niż w latach 2014-2020. Łódzkie stanie się bardziej zielone, cyfrowe, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii bardziej nowoczesne w gospodarowaniu. Przy wsparciu Funduszy Europejskich będzie można wdrożyć wiele znakomitych projektów, by zwiększać konkurencyjność i inwestować w ochronę klimatu. Właśnie ogłoszono harmonogram naboru wniosków.

Nowy harmonogram został przyjęty 23 lutego 2023 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 161/23. Dotyczy on naboru wniosków na okres od 23 lutego 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Harmonogram dostępny jest między innymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Obszary priorytetowe

W harmonogramie wyróżniono przede wszystkim obszary priorytetowe, które będą dofinansowane w ramach nowych środków unijnych dla Łódzkiego. Są to Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego wspierające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego przeznaczone na odnawialne źródła energii, wzrost efektywności energetycznej, bioróżnorodność, dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie klęskom i katastrofom. Fundusze dla mobilnego Łódzkiego to pieniądze na inwestycje dotyczące dróg lokalnych i wojewódzkich, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem wspierać będą kulturę i turystykę oraz rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich naszego regionu. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom dotyczyć będą infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz edukacyjnej. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem przeznaczone będą na aktywizację zawodową, usługi społeczne i zdrowotne oraz usługi na rzecz rodziny. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem obejmą edukację przedszkolną, kształcenie ogólne i zawodowe, edukację włączającą oraz usługi rozwojowe dla pracowników. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji będą wspierać pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach. W ramach sprawiedliwej transformacji planowane są również działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polaków oraz jednocześnie ograniczenie emisji CO2 – priorytetu Komisji Europejskiej.

Kiedy, ile, dla kogo

Poza szczegółowym opisem obszarów priorytetowych dodano daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków na dotacje unijne w ramach poszczególnych priorytetów. Przyszli beneficjenci mogą znaleźć tutaj też kwoty dofinansowania, jakie przewidziano w ramach określonych osi priorytetowych, a także typy projektów, jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe. Dodatkowo określeni zostali wnioskodawcy, instytucje przyjmujące wnioski o dofinansowanie oraz sposób wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Inwestycje ekologiczne to ogromna korzyść zarówno dla mieszkańców województwa łódzkiego, jak i dla środowiska naturalnego. Włączanie do ruchu miejskiego nisko- lub wręcz zeroemisyjnych autobusów stało się priorytetem nie tylko dla radnych zanieczyszczonych miast, ale i dla Funduszy Europejskich. Kolejne umowy na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego i zakup nowych autobusów elektrycznych cieszą nie tylko ekologów, ale i mieszkańców. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bełchatowie powiększy się już wkrótce o kolejny autobus elektryczny, nowy pojazd wyjedzie na bełchatowskie ulice w drugiej połowie roku. Każdego, kto ma nowy pomysł na rozwój regionu, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Uzyskane dotacje z pewnością pozwolą Ci na osiągnięcie zamierzonego celu.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE