Reklama

Czy na własnym terenie można dowolnie składować gruz?

Opublikowano:
Autor:

Czy na własnym terenie można dowolnie składować gruz? - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Rozmaitości Mogłoby się wydawać, że osoba, przeprowadzająca remont na własnej posesji, może bez przeszkód i w dowolny sposób składować na niej gruz i odpady poremontowe. Tymczasem składowanie gruzu, także na własnej działce, obwarowane jest określonymi przepisami, których nieprzestrzeganie może skutkować konsekwencjami prawnymi. Jak zatem składować gruz na własnym terenie?

Zagadnienia prawne

Podstawą prawną, regulującą sprawy składowania odpadów, jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zapis jednoznacznie wyszczególnia trzy miejsca składowania odpadów (składowisko odpadów, podziemne składowisko odpadów, obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych) oraz trzy typy składowisk (składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym odpadów komunalnych). Ustawie towarzyszą różne przepisy wykonawcze, precyzujące zagadnienia np. dopuszczalności recyklingu odpadów we własnym zakresie, przekazywania odpadów osobom trzecim, Itp.

Zgodnie z art. 2 p. 3 wspomnianej ustawy, materiały wydobyte podczas prowadzenia prac budowlanych, wchodzące w skład czystego gruzu, jak niezanieczyszczona ziemia czy piasek, nie są zaliczone do odpadów, o ile zostaną wykorzystane do celów budowlanych na tym samym terenie, na którym zostały wydobyte. Inne rodzaje mas ziemnych stanowią odpad i jako taki powinny być traktowane, zatem ich zagospodarowanie podlega przepisom ustawy i towarzyszącym jej przepisom wykonawczym.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r., dotyczące odzysku odpadów na potrzeby własne i dopuszczalnych metod ich odzysku umożliwia przyjęcie na własny teren mas ziemnych i gruzu w konkretnym celu, np. utwardzenia podjazdu, w ilości nie większej niż 200 kg na metr kwadratowy. Daje to warstwę o grubości kilku centymetrów. Kwestie przetwarzania i zagospodarowywania innych odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami. Należy jednak posiadać odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów.

Składowanie tylko w kontenerze

Składowanie gruzu na działce (poza wymienioną wyżej sytuacją) wprost na podłożu jest niezgodne z prawem i grozi konsekwencjami prawnymi. Elementy betonowe, pokruszone cegły, kawałki ceramiki budowlanej mogą być szkodliwe dla zdrowia i wywierać negatywny wpływ na florę i faunę, zamieszkującą działkę. Substancje chemiczne, zawarte w składowanym gruzie, mogą z wodą deszczową przedostać się do gleby i zanieczyścić ją, a także skazić wody gruntowe. Dlatego istnieje obowiązek ustawienia stosownego pojemnika do składowania gruzu. Takim pojemnikiem jest kontener na gruz. Można go wynająć od specjalistycznej firmy, zajmującej się wywozem gruzu i odpadów budowlanych. Dzięki temu mamy pewność, że zarówno składowanie na działce, jak i wywóz i dalsze zagospodarowanie gruzu, przebiega w sposób całkowicie zgodny z prawem.

Firmy takie posiadają na wynajem certyfikowane kontenery o różnej pojemności, dysponują też wszelkimi zezwoleniami na transport, składowanie i recykling gruzu. Jeżeli wraz z gruzem mają być składowane odpady lżejsze, można wynająć kontener z zabezpieczeniami (klapami), uniemożliwiającymi wydostanie się odpadów na zewnątrz np. pod wpływem silnego wiatru.

Należy również mieć świadomość, że odpadów budowlanych, w tym oczywiście gruzu, nie można wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne. Zamówienie kontenera i usługi wywozu gruzu z posesji jest optymalnym rozwiązaniem i może uchronić przed surową karą finansową, a w najpoważniejszych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

W kontenerze można umieścić gruz czysty: elementy betonowe, ceglane, niewielką domieszkę tynku, ziemię i piasek z wykopów. Poza tym można składować stare instalacje, rury, elementy drewniane, panele podłogowe, zabudowę kuchni, styropian, wełnę mineralną, armaturę łazienkową, odpady wielkogabarytowe (stare meble) i opakowania po materiałach budowlanych (folie, kartony). Szczegółowych informacji udzieli firma, do której zwrócimy się z zamówieniem podstawienia kontenera i wywiezienia gruzu. Większość firm przyjmuje zamówienia na swoich stronach internetowych, w tym także poznańska firma Gruzownik przez formularz interaktywny na stronie gruzownik.pl.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE