Rejestracja i logowanie
Ciekawe miejsca
Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego
Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego
Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego Na skwerze o powierzchni 0,7 ha: - wybudowano wyniesienie i zaaranżowano miejsce posadzenia „Dębu Papieskiego” poprzez: wykonanie muru z łupanego kamienia obłożonego płytami szlifowanymi granitowymi, montaż kamiennej księgi z białego marmuru i montaż mosiężnych tabliczek informacyjnych, montaż zabezpieczenia do drzewa; - wykonano ciągi piesze o nawierzchni żwirowo-glinkowej łączonej z kostką granitową otoczone obrzeżem elastycznym EKO-BORD na powierzchni 600m2, długość obrzeża – 600 mb; - nasadzono: 22 duże drzewa, 1509 krzewy liściaste, obsadzono rabaty z. krzewinek na pow. 456,20 m2, 420 szt. krzewów żywopłotowych, wykonano trawniki parkowe na pow. 0,42 ha, - zakupiono i zamontowano 6 ławek i 6 koszy na odpady.
Tereny doliny rzeki Rakówki
Tereny doliny rzeki Rakówki
Tereny doliny rzeki Rakówki na wysokości osiedla Okrzei od Targowiska Miejskiego zagospodarowany w roku 2005. Teren 1,6 ha zagospodarowano poprzez: - budowę placów wypoczynkowych i alejek spacerowych z kruszywa naturalnego; - zakupienie, dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: 12 ławek „Bulwar”, 12 koszy na odpady „Bulwar”, montaż barierki; -nasadzenie materiału roślinnego : 144 drzew liściastych, 572 krzewów liściastych, 900 krzewów żywopłotowych; - wykonanie trawników parkowych na powierzchni około 1,6 ha.
Tereny doliny rzeki Rakówki
Tereny doliny rzeki Rakówki
Tereny doliny rzeki Rakówki od ul. 9 Maja w kierunku Miejskiego Targowiska zagospodarowanie wykonano w 2004 r.poprzez: - remont nawierzchni z kruszyw naturalnych bulwaru wzdłuż ul. Nadrzecznej oraz nawierzchni wnętrz działek przyległych do bulwaru na powierzchni 2000m2 ; - nasadzenia: 102 drzew gatunków klon w odmianach, brzoza w odmianach, głóg, buk, jabłoń, wierzba, lilak; 18 drzew iglastych gatunków modrzew, świerk, sosna wejmutka, 220 krzewów liściastych gatunków berberys w odmianach, perukowiec, irga, forsycja, jaśminowiec, róża, tawuła w odmianach, 1530 roślin okrywowych gatunków bluszcz, barwinek, runianka, 156 pnączy gatunków wiciokrzew w odm, winobluszcz w odmianach; - wykonanie trawników parkowych siewem mieszanką traw bez nawożenia na powierzchni 1400m2 ; - wyposażenie terenu w elementy małej architektury w postaci 20 ławek oraz 10 koszy na odpady, ustawienie 60mb trejaży na pnącza i 9 szt. pojedynczych pergoli.  
Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinieckiej
Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinieckiej
Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinickiej o powierzchni 1,3ha” Utworzone w 2003r. obszary powiększyły miejskie zasoby powierzchni biologicznie czynnej. Na zagospodarowanym obszarze są trawniki, nasadzenia roślinne w ilości 1500 sztuk krzewów liściastych.