Rejestracja i logowanie

Magazyn wysokiego składowania - wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Rozmaitości 22-11-2018 Autor: materiał partnera
0

Zastanawiasz się jak wygląda magazyn wysokiego składowania? Jakie wymagania musi spełniać? I czy warto inwestować w tego typu rozwiązanie logistyczne? Zapraszamy do lektury naszego artykułu w którym odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Magazyny wysokiego składowania są obiektami przeznaczonymi do zmaksymalizowanego przechowywania i składowania towarów. Charakteryzuje je głównie, typowe dla tego typu pomieszczeń, zagospodarowanie przestrzeni. Magazyn wysokiego składowania, jak można łatwo wnioskować na podstawie samej nazwy, najłatwiej rozpoznać biorąc pod uwagę wysokość pomieszczenia. Jednak wysoki strop nie wystarczy, aby można było już mówić o tego rodzaju magazynie. Najbardziej charakterystyczne jest wykorzystanie jego powierzchni przez zastosowanie wielopoziomowych regałów a często także przenośników, specjalistycznych dźwignic regałowych, układnic i innego specjalistycznego sprzętu.

Jak wysokie są magazyny wysokiego składowania?

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie, tym, co wyróżnia magazyny wysokiego składowania jest próba maksymalnego wykorzystania pionowej wolnej przestrzeni magazynu. Nie ma jednej niezmiennej wartości wysokości, która wyznaczała by od kiedy można mówić o magazynie wysokiego składowania, a kiedy jest to normalny niski magazyn. Nie mniej według niektórych wytycznych mówi się, iż:

 • składowanie wysokie rozpoczyna się w przypadku budynków o wysokości od 7 metrów;
 • składowanie średnie odbywa się na wysokości od 4,2 do 7 metrów;
 • natomiast składowanie niskie to rozmieszczanie towarów na wysokości nie większej niż 4,2 metra.

Tym co charakteryzuje magazyn wysokiego składowania jest jednak wielopoziomowy układ metalowych wytrzymałych regałów, przecinany tylko i wyłącznie siecią wąskich korytarzy. Dzięki właściwemu rozmieszczeniu regałów paletowych rzędowych, mimo ograniczonej przestrzeni, dostęp do wszystkich poziomów magazynu jest łatwy i bezpieczny.

Jakie urządzenia wykorzystuje się w magazynie wysokiego składowania?

Ze względu na konieczność umieszczania oraz późniejszego pobierania ładunków z regałów o dużej wysokości, magazyny wysokiego składowania nie mogą być obsługiwane przez przez takie jak np. tutaj wózki paletowe. Tradycyjne czołowe wózki widłowe elektryczne też nie zawsze radzą sobie z obsługą wyższych regałów. Idealnie natomiast zaprojektowane i przystosowane są do tego:

 • wózki do kompletacji - które znajdziesz tutaj;
 • wózki magazynowe.

Do wózków magazynowych zalicza się wszystkie pojazdy wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu transportu wewnątrzmagazynowego oraz składowania wysokiego ładunków. Są to m.in.:

 • wózki paletowe z masztem;
 • wózki elektryczne przegubowe;
 • wózki widłowe boczne wysokiego składowania.

Oczywiście dostępne w ofercie pojazdy zależą od indywidualnego asortymentu sklepu czy składu wózków widłowych.
Chcesz sprawdzić, gdzie możesz kupić popularne wózki magazynowe? Kliknij tutaj!

Przepisy BHP dotyczące magazynów wysokiego składowania

Wszystkie zadania wykonywane w magazynie wysokiego składowania powinny odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Przepisy te określają m.in. jak wyglądają obowiązki pracodawcy, sama organizacja pracy a także wymogi ogólne w przypadku składowania materiałów oraz transportu wewnątrzzakładowego. Przestrzeganie ich jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i transportowanych towarów.
Jakie wytyczne zawiera to Rozporządzenie? Mowa w nim m.in o:

 • wymogach dotyczących konstrukcji regałowych;
 • określaniu maksymalnej wysokości roboczej;
 • określeniu maksymalnego obciążenia półek, regałów na podstawie wartości maksymalnego obciążenia podłóg oraz stropów;
 • zasadach podnoszenia i transportowania materiałów.

Zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa jest bardzo istotne w miejscach, w których pracownik narażony jest na upadek ładunku wadliwie ustawionego lub nieprawidłowo podnoszonego na dużą wysokość. To właśnie dlatego w części pojazdów, takich jak wózki widłowe wysokiego składowania montuje się dodatkowe osłony dachu, które nawet w przypadku błędu operatora, będą w stanie uchronić go przed upadającym z kilku lub kilkudziesięciu metrów ładunkiem.

Kto może pracować w magazynie wysokiego składowania?

Szczególną uwagę podczas naboru pracowników, należy przywiązać do osób, których zadaniem będzie na co dzień zajmowanie się obsługą wózków jezdniowych. Zatrudniając pracowników koniecznie sprawdź, czy posiadają oni:
- aktualne badania lekarskie, zezwalające na wykonywanie tego typu pracy;
- stosowne uprawnienia właściwej kategorii zezwalające na obsługę wózków;
- w przypadku branży spożywczej - książeczkę SANEPID.
Każdy z tych elementów może być przedmiotem kontroli urzędniczej, dlatego warto koniecznie zadbać o to, aby pracownik magazynu wysokiego składowania posiadał wszystkie niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, iż tylko osoba, która uzyskała pozytywny wynik na państwowym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego może podejmować się wykonywania zadań oraz prowadzenia:

 • wózków widłowych czołowych - w przypadku ukończenia kursu kategorii IIWJO;
 • wózków widłowych wysokiego składowania i specjalistycznych - tylko po ukończeniu kursu kategorii IWJO.

Warto również wiedzieć, iż kategoria IWJO stanowi kategorię nadrzędną nad IIWJO, co oznacza, że posiadając ten stopień uprawnień, operator może obsługiwać także wszystkie pojazdy należące do niższej z kategorii - IIWJO.

Jakie korzyści daje wykorzystywanie magazynów wysokiego składowania?

Magazyn wysokiego składowania stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla współczesnych przedsiębiorstw i niesie ze sobą sporo korzyści. Takich jak:

 • ekonomiczne zagospodarowanie przestrzeni;
 • możliwość składowania dużej ilości ładunków jednocześnie;
 • jasny, przejrzysty układ regałowy, pozwalający na przejrzyste magazynowanie towarów;
 • regały przystosowane do sprawnej i szybkiej obsługi z poziomu różnego typu wózków jezdniowych.

Poruszanie się oraz składowanie towarów w dobrze przystosowanych do pracy magazynach wysokiego składowania przebiega sprawnie i bezproblemowo. Właśnie dlatego przedsiębiorcy coraz liczniej korzystają z tej formy zagospodarowania hal i budynków.

Magazyn wysokiego składowania - podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące magazynów wysokiego składowania - tego, co je charakteryzuje, jak wyglądają i jakiego sprzętu używa się w nich najczęściej. Z uwagi na ciągły rozwój, wzrastający import i rozwijający się handel zagraniczny - magazyny wysokiego składowania stają się coraz popularniejsze.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także