Rejestracja i logowanie

ABC poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym – krótki poradnik!

Rozmaitości 06-02-2018 Autor: materiał partnera
0
ABC poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym – krótki poradnik!

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych wypadków komunikacyjnych. Niestety nawet przestrzegając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym możemy nie ustrzec się przed zdarzeniem, jeśli spowoduje je inny kierowca. Jak postępować w sytuacji, gdy staliśmy się poszkodowanymi w wypadku komunikacyjnym? Poznaj ważne terminy i sprawdź jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za szkodę osobowa!

Kto wypłaci odszkodowania poszkodowanym w wypadkach?

Rozważania na temat likwidacji szkód wynikających z wypadków komunikacyjnych należy rozpocząć od wyjaśnienie kto wypłaci należne rekompensaty osobom poszkodowanym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym podmiotem zobowiązanym do wypłaty roszczeń jest sprawca wypadku. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania polisy OC. To oznacza, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty rekompensaty poszkodowanym jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym sprawca zakupił ubezpieczenie.

W jakim terminie należy zgłosić szkodę osobową?

Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie, a także o osobie zobowiązanej do jej naprawiania. Jeśli szkoda wynikła z przestępstwa termin ten przedłuża się i wynosi 20 lat. Poszkodowany nie musi niezwłocznie po wypadku zgłaszać szkody. Nie warto jednak zwlekać z dochodzeniem roszczeń, gdyż czas bardzo często działa na niekorzyść poszkodowanego.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wiele świadczeń odszkodowawczych:

  • zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji – wszelkie opłaty poniesione za usługi medyczne, zakupione leki, środki opatrunkowe, a nawet przejazdy do i z placówek są podstawą do uzyskania zwrotu kosztów.

  • zwrot innych poniesionych kosztów – poszkodowany ma prawo dochodzi zwrotu za zakup sprzętu ortopedycznego, protez, rehabilitacji, zatrudnienia osoby do pomocy, a także przekwalifikowania zawodowego, gdy na skutek zdarzenia stał się inwalidą. Ponadto poszkodowany może dochodzić wyrównania utraconych zarobków.

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – to rekompensata za doznany ból i cierpienie fizyczne i psychiczne związane z następstwami wypadku. Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym.

  • renta – poszkodowany, który utracił wskutek wypadku całkowicie lub częściowo zdolność do pracy ma prawo do uzyskania renty stałej lub tymczasowej.

Osoby poszkodowane w wypadkach chcące dochodzić świadczeń zobowiązane są do złożenia wniosku odszkodowawczego do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W dokumencie tym należy wskazać o jakie świadczenia wnioskujemy i w jakiej wysokości. We wniosku należy zawrzeć obszerne uzasadnienie, dlaczego dane stawki stanowiłyby godną rekompensatę powstałych obrażeń i problemów na skutek feralnego zdarzenia drogowego. Do wniosku należy doączyć dokumenty dotyczące przebiegu leczenia i rehabilitacji, a także utraconego dochodu i zniszczonych przedmiotów. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o odmowie lub przyznaniu odszkodowania. Poszkodowani powinni pamiętać, że dochodzenie świadczeń nie jest zadaniem prostym i wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy prawnej oraz umiejętności negocjacyjnych. Jeśli nie czujemy się na siłach samodzielnie prowadzić rozmów z ubezpieczycielem warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej np. Kompensja. Specjaliści wyręczają poszkodowanych w większości czynności prawnych uzyskując zdecydowanie wyższe świadczenia odszkodowawcze.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także