Rejestracja i logowanie

Czas na zapłacenie podatków...

Rozmaitości 23-08-2017 Autor: belchatow.pl Foto: pixabay
0
Czas na zapłacenie podatków...

Jak informuje Urząd Miasta Bełchatowa, 15 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości odprowadzają wszystkie osoby, które posiadają grunty, budynki, mieszkania lub lokale użytkowe (z księgą wieczystą). Zapłacić go muszą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Wygasa natomiast z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek jest ustalany w drodze decyzji organu podatkowego, oraz jest płatny w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego (4 raty – wpłata do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego). Wpłat podatków można dokonywać przelewem na indywidualne rachunki bankowe w ING Banku Śląskim S.A., wskazane w otrzymanych informacjach oraz decyzjach w sprawie wymiaru podatku na 2017 r.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także