Rejestracja i logowanie

Trwa przetarg na kompleksową przebudowę ulicy Głównej w Kleszczowie

Region 28-08-2017 Autor: UG Kleszczów Foto: UG Kleszczów
0

Po kilku latach przygotowań i zmianach zakresu prac, które mają zostać wykonane, gmina Kleszczów przystąpiła do wyboru firmy, która zajmie się rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1500E, prowadzącego przez Kleszczów. Jest to ulica Główna. Wraz z nią będą przebudowane fragmenty ulic dochodzących do niej: Ogrodowa, Szkolna, Osiedlowa i Urzędowa.

Podobnie jak przy prowadzonych teraz kompleksowych modernizacjach dróg powiatowych, które prowadzą przez Żłobnicę oraz Łuszczanowice, prace wykonywane w pierwszej kolejności będą obejmować infrastrukturę techniczną. Jej fragmenty zostaną zmodernizowane lub uzupełnione.

 

- Kleszczów pozostaje teraz jedyną miejscowością, w której przy głównej drodze nie ma wydzielonej bezpiecznej ścieżki rowerowej” - informuje wójt Sławomir Chojnowski i dodaje: - Wiele osób, w tym też uczniów szkół, korzysta z rowerów. Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Kolejna bardzo oczekiwana sprawa to podłączenie mieszkańców do gminnej sieci energetycznej, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach inwestycji powstanie więcej miejsc do parkowania samochodów. Zbudujemy na przykład dodatkowy parking naprzeciwko cmentarza, a stary parking zostanie tam odnowiony. Zmiany nastąpią na placu targowym, gdzie pojawi się nowa nawierzchnia i nowe ogrodzenie. Kolejny parking oraz skwer z alejkami i ławkami zostanie urządzony w pobliżu stacji paliw.

 

Dotychczasowe kable telekomunikacyjne zostaną zastąpione światłowodami. Dzięki ich rozprowadzeniu można będzie ruszyć z budową pierwszej części monitoringu w najważniejszych punktach Kleszczowa. Do przyłączenia nowych odbiorców do gminnej sieci energetycznej będzie konieczne m.in. zbudowanie pięciu stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz ułożenie podziemnych linii kablowych wysokiego i średniego napięcia.

 

Długość przewidzianej do rozbudowy drogi wynosi około 4,3 kilometra. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zaprojektowanych robót oraz na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i decyzji administracyjnych, potrzebnych do użytkowania zmodernizowanych sieci technicznych oraz szlaków komunikacyjnych. Projekt przebudowy najważniejszej ulicy Kleszczowa przygotowała warszawska firma Egis Poland.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także