Rejestracja i logowanie

Kto może startować w wyborach samorządowych?

Wydarzenia 08-02-2018 Autor: magjas
6
Kto może startować w wyborach samorządowych?

Choć do wyborów jeszcze sporo czasu, temat ten nie schodzi z ust środowisk politycznych i medialnych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o tym, jakie wymogi trzeba spełniać, aby móc kandydować do rad gmin, powiatów i sejmików, a także na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta. Dowiedz się, czy masz prawo kandydować.

O miejsce w lokalnym samorządzie może ubiegać się każdy Polak lub obywatel Unii Europejskiej. Trzeba jednak spełnić wymóg wiekowy - kandydat najpóźniej w dniu głosowanie musi mieć ukończony 18 rok życia. Ponadto jego nazwisko musi znajdować się w odpowiednim rejestrze wyborców. Co ważne, również miejsce zamieszkania ma znaczenie. Osoba ubiegająca się o miejsce w samorządzie musi na stałe mieszkać w miejscu, w którym zamierza ubiegać się o mandat radnego (odpowiednio w gminie, mieście, powiecie lub województwie).

Kto zatem nie może ubiegać się o mandat radnego? Są to:

 •  osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 •  ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 •  wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

Kandydować nie mogą również osoby, które zostały pozbawione biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Prócz zmian w samorządach roszady nastąpią także na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów. W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego zaktualizowano również poradnik dla kandydatów na włodarzy. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby móc kandydować?

Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być:

 •  obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.
 •  osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Kandydatem może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy. Startujący w wyborach mogą ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Natomiast na stanowisko włodarza nie mogą ubiegać się osoby:

 •  pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 •  ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
 •  skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wójtem, burmistrzem ani prezydentem nie zostanie też kandydat, wobec którego wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

komentarze (6)
Dodaj komentarz

Szanowna redakcja mogłaby pospekulować KTO wystartuje na prezydenta

już wkrótce w nowym sezonie 'Bełchatów Vice' dowiemy się jak nisko może upaść pan Kubiak emoji premiera tylko w netflix

Kubiak i jego nowe stowarzyszenie na pewno startuje. Zobaczymy do jakiego poziomu zniży się pan DK...

uuuuu... jakie stowarzyszenie?

Rodzina na swoim.

Kto startuje? Marek, Darke, Mariolka?

dodaj komentarz
Czytaj także