Rejestracja i logowanie

Rekordowy budżet województwa uchwalony. Na co zostaną spożytkowane pieniądze?

Wydarzenia 31-01-2019 Autor: magjas Foto: lodzkie.pl
5
Rekordowy budżet województwa uchwalony. Na co zostaną spożytkowane pieniądze?

Radni Sejmiku uchwalili Budżet Województwa Łódzkiego. Po raz pierwszy w historii dochody łódzkiego przekroczą miliard złotych.

Jak podkreślają urzędnicy budżet Województwa Łódzkiego na bieżący rok zakłada przede wszystkim znaczący wzrost dochodów oraz wydatków w stosunku do budżetu uchwalonego na 2018 r.

- Dochody wzrosną o 146,3 mln zł, a wydatki o 101 mln zł i wyniosą: dochody - blisko 1 mld 50 mln zł, a wydatki - ponad 1 mld 70 mln zł. Deficyt w wysokości 19 mln 700 tys. zł jest o 55 mln zł niższy niż w projekcie budżetu zaproponowanym przez poprzedni Zarząd Województwa. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – informuje Urząd Wojewódzki

Wydatki majątkowe, czyli te nakierowane na inwestycje wyniosą 394 miliony złotych (to o 52 miliony więcej niż w 2018 roku).

Jak podkreślają urzędnicy wzrost dochodów był możliwy m.in. dzięki większym wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który po raz pierwszy zaplanowano na ponad 300 mln zł i ma wynieść 310 mln zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wyniesie ponad 108 mln zł.

Przyglądając się planom finansowym województwa łódzkiego pieniądze zostaną spożytkowane według poniższych działów:

 • transport i łączność: 459 mln zł;
 • administracja publiczna: 201 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 128 mln zł;
 • oświata i wychowanie: 38 mln zł;
 • pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 36 mln zł;
 • rolnictwo i łowiectwo: 36 mln zł;
 • gospodarka mieszkaniowa: 32 mln zł;
 • pomoc społeczna: 26 mln zł;
 • ochrona zdrowia: 24 mln zł;
 • kultura fizyczna: 10 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych zaplanowano osiem dużych modernizacji dróg wojewódzkich i budowę obwodnicy w ciągu DW 707.

Drogi

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd – 40 mln 777 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 38 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Węzeł Pabianice Płd. na S-8 Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów – 27 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 25 mln. 650 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów – 25 mln 587 tys. zł w tym środki z budżetu UE – 24 mln 295 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny – 19 mln 700 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 18 mln 715 tys. zł;
 • budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 - 17 mln 853 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 16 mln 530 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice – Maluszyn – 15 mln 25 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk – 12 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 11 mln 400 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski – 10 mln 300 tys. zł.

Nieruchomości Województwa Łódzkiego

 • „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim – 4 mln 999 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 3 mln 555 tys. zł;
 • Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”– Inwestycja kubaturowa przy u. Roosevelta 15 – 3 mln 318 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 1 mln 681 tys. zł;

Kolej

 • dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją trzech etapów jej rozwoju to łącznie 3 mln 559 tys. zł.

Szpitale

 • rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi i podniesienie usług świadczonych pacjentom - 7 mln 141 tys. zł;
 • dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – 1 mln 541 tys. zł;
 • dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia – 17 mln 217 tys. zł.

Sport

 • pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 4 mln zł.

Budżet Obywatelski

 • realizacja zadań wyłonionych w 2018 r. – 8 mln zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji – 455 tys. zł;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – 100 tys. zł;
 • pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 1,5 mln zł.

Rolnictwo

 • granty sołeckie – 3 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł);
 • konserwacja rowów melioracyjnych 2,5 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł).

Kultura

 • modernizacja budynków wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ”– 6 mln 570 tys. zł;
 • dotacje w ramach projektu „Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – 3 mln. 539 tys. zł;
 • wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa – 5 mln zł.

 

komentarze (5)
Dodaj komentarz

Zrobić z Kleszczowa najdalej wysunięta dzielnice Bełchatowa i kasa będzie się zgadzać xd

Co ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie? Bez dotacji?

Ja pierdziele zapomnieli o bankrutuiącei Gminie bełchatów

Nie zapomnieli. Zwyczajnie po ogłoszeniu rządowej decyzji o wykreśleniu tej pipidówy z rządowego programu rozwojowego miast. Dostali polecenie olać tę wiochę. Wiocha może sobie zdychać. Węgiel zużyty, nie ma po co trzymać tej mieściny. Atomu tu nie będzie. Złoczew pod Radomsko. Teraz jeszcze tylko rozkradają to co zostało z kopalni i nara frajerzy emoji

Nie zapomnieli zadłużona gmina bełchatów napadnie bogatą gminę kleszczów.

dodaj komentarz
Czytaj także